Informace o subjektu Czasch spol. s r.o.

 

Stavební a obchodní firma

 

Společnost byla založena v roce 1990. Od prvopočátku se zabýváme stavební činností. Postupně jsme přecházeli od realizace jednodušších staveb ke stavbám složitějšího charakteru. Dnes jsme schopni vyhovět všem reálným požadavkům a termínům objednatele.

Naše společnost buduje své jméno cestou jakosti díla, záruk a kvalitou nabízených služeb. Od roku 1996 máme zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001a od roku 2004 systém environmentálního managementu dle  ČSN EN ISO 14001:2005. Od roku 1996 společnost také poskytuje svým objednatelům dodavatelské úvěry a bankovní záruky za dobré provedení smlouvy a plnění záručních podmínek.

Jedním ze stálých cílů sociální politiky společnosti je podporovat vznik a také se podílet na tvorbě pracovních příležitostí pro zdravotně postižené a z jiných důvodů těžce umístitelné občany.

Generálním poddodavatelem společnosti Czasch spol. s r .o. v dodávkách staveb je dceřinná společnost  ISIO, a.s. se sídlem Bruntál, Opavská 1174/8. Profesní struktura dceřinné společnosti obsahuje veškerá řemesla HSV i PSV potřebná pro zajištění stavební výroby dle předmětu činnosti. Ve společnosti ISIO, a.s. je také zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 .

Odborné znalosti a profesní schopnosti s dlouholetou zkušeností v oblasti stavebnictví a rekonstrukcí, skýtají záruku spokojenosti našich zákazníků.

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Ivana Kolínová

+420 554 711 101

czasch@czasch.cz

http://www.czasch.cz

Kde nás najdete?